BLOGas.lt
Sukurk savo BLOGą Kitas atsitiktinis BLOGas
 
header image
 

Černobilis, atominis košmaras.

Černobilis, branduolinis košmaras

Černobilio avarija – pati baisiausia atominės energetikos katastrofa
pasaulyje. Sovietų vadovybė bandė nuslėpti šią katastrofą, o vėliau
smarkiai sumažinti jos mastus.
Pirmieji požymiai, kad įvyko kažkas baisaus, paaiškėjo 1986 metų
balandžio 28 dieną 9 valandą ryto, kai Forsmorko (Švedija) atominės
elektrinės specialistai, atkreipė dėmesį į pavojų žalius pavojaus
ignalus monitoriuose.
Prietaisai rodė neįtikėtinai didelį radiacinį užterštumą. Iš pradžių
buvo manyta, kad įvyko avariją Forsmorko reaktoriuje. Tačiau tyrimai
parodė, kad to negali būti. Bet prietaisai rodė, kad radiacinis fonas
keturis kartus didesnis už leistiną.
Geigerio-Miulerio skaitikliai parodė, kad visi šeši šimtai Švedijos
elektrinės darbininkų yra gavę žymiai didesnę už leistiną
jonizuojančiosios spinduliuotės dozę.
Buvo skubiai paimti ir ištirti dirvos ir augmenijos aplink elektrinę
pavyzdžiai. Juose rasta neįtikėtinai daug radioaktyvių medžiagų.
Švedija, kaip ir daugelis kitų Europos šalių buvo užpulta klastingo,
tylaus, nematomo, bespalvio, bekvapio žudiko.
Beveik prieš parą iki aprašytų įvykių, Leonidas Teletnikovas,
Černobilio atominės elektrinės priešgaisrinės apsaugos viršininkas
ilsėjosi namie. Jis turėjo kelias laisvas dienas ir iš anksto džiaugėsi
būsimu poilsiu. Tačiau balandžio 26 dieną apie pusę dviejų nakties
suskambėjęs telefonas, abejingu budinčio balsu jį informavo, kad
atominėje elektrinėje įvyko “incidentas”.
Šviesią, žvaigždėtą naktį, Teletnikovas su 29 žmonių gaisrininkų
komanda išvyko į elektrinę. Horizonte matėsi oranžinė liepsna. “Mes
neturėjome jokios informacijos,- vėliau pasakos Teletnikovas.- Tik
atvykus į elektrinę, aš pamačiau griuvėsius, apimtus blyksinčių, tarsi
bengališkos ugnys, liepsnų. Vėliau pastebėjau melsvą švytėjimą prie
ketvirtojo reaktoriaus. Tyla ir mirksinčios švieselės kėlė baugų,
nemalonų jausmą.”
Apsaugoti tik paprastais batais ir gaisrininkų kaukėmis, Teletnikovas
su komanda bandė užkirsti kelią pačiai baisiausiai katastrofai,
įvykusiai nuo pat atominių elektrinių eksploatacijos pradžios. Vėliau,
už vyriškumą ir pastangas jis gaus Sovietų Sąjungos Didvyrio vardą.

Potencialios aukos

Sugriuvęs ketvirtasis reaktorius iki šiol neša mirtis, ir ligas.
Tūkstančiai žmonių, kurių vardų mes nežinome, mirė nuo piktybinių
auglių, ar kraujo čiulpų pažeidimų, kuriuos iššaukė atominis sprogimas.
Žmones ir gyvulius jonizuojančioji spinduliuotė veikė mutogeniškai,
pasaulį išvydo įvairūs mutantai. Viso pasaulio televizijos rodė gimusį
penkiakojį kumeliuką… Žemė pasidengė ilgai gyjančiomis žaizdomis.
Žmonija pirmą kartą susimąstė - ar tokios nelaimės nenubraukia visos
atominės energijos, net naudojamos taikiems tikslams, teikiamos naudos.
Tuo metu kai Forsmarko mokslininkai aptiko padidėjusį radiacinį foną,
stiprus vėjas išnešiojo radioaktyvias dulkes po visą Europą. Lengvas
lietutis Bretanėje, pavertė ten besiganančių karvių pieną netinkamu
naudoti, lietūs, praėję Velso apylinkėse, avieną pavertė nuodu.
Radioaktyvūs lietūs neaplenkė ir Suomijos, Švedijos, Vakarų Vokietijos…

Švedų mokslininkai informavo savo vyriausybę, kad radioaktyvumo
šaltinis yra SSRS teritorijoje. Tačiau komunistinė SSRS vadovybė
tylėjo.
Ir tik kai jau tylėti tapo neįmanoma, Maskvos vakaro žiniose buvo
perskaitytas pranešimas: “Černobilio atominėje elektrinėje įvyko
nelaimingas atsitikimas. Vienas iš reaktorių pažeistas. Imtasi
priemonių incidentui pašalinti. Nukentėjusiems suteikta medicininė
pagalba. Sudaryta vyriausybinė komisija įvykiui ištirti.” Po to
diktorius jau skaitė apie žinias apie Taikos fondą. Paaiškinti kokia
nelaimė ištiko milžiniškus Ukrainos, Baltarusijos ir Rusijos rajonus
niekas nesiėmė.
Vakarų valstybės pradėjo diplomatinį spaudimą reikalaudamos
paaiškinimų. Tačiau tuo metu buvo per mažai žmonių, kurie suvokė
tragedijos mastą. Ją puikiai suvokė katastrofos vietoje buvęs
Teletkinas. “Vos įėjus pro vartus, aš supratau, kad tai
nepaprasčiausias gaisras,-vėliau pasakos jis.- Buvo girdėti tik mašinų
gausmas ir ugnies traškesys. Gaisrininkai žinojo, ką turi daryti ir
puolė vykdyti savo pareigų. Radiacijos matavimo prietaisai rodė
aukščiausią lygį. Sąmonėje dar šmėkštelėjo mintis apie šeimą, bet ji
tuoj užgeso. Niekas iš mūsų net negalvojo apie apšvitinimą. Labiausia
gąsdino tai, kad mes neatsilaikysime iki pastiprinimo atvykimo. Po
valandos, nuo stogo, esančio šalia degančio reaktoriaus, teko pašalinti
žmones, radiacinio apsinuodijimo simptomai pas juos buvo akivaizdūs.
Kai aš paprašiau savo vyrų ištirti situaciją, penki iš jų puolė ant to
stogo. Šiandien nė vieno iš jų nėra gyvųjų tarpe.” Pas patį Teletkiną
radiacinio poveikio rezultatai pasireiškė jam begesinant gaisrą. Po to,
kaip ir tūkstančiai kitų, jis vyriškai kovojo su sunkia, skausminga
liga. Deja, ta kova baigėsi pralaimėjimu…
O tuo metu, iki baltumo įkaitusi reaktoriaus šerdis, į atmosferą
išmesdavo vis naujus milijonus kubinių metrų radioaktyvių dujų.
Praėjus 48 valandoms po radioaktyvumo padidėjimo Forsmarke, ant JAV
prezidento R.Reigano stalo jau gulėjo iš dirbtinio žemės palydovo
gautos katastrofos nuotraukos. Jose matėsi tikras pragaras apie kurį
nutylėjo sovietų funkcionieriai.
30 kilometrų spinduliu nuo sprogimo vietos buvo vykdoma pilna
evakuacija. Gyvenimas ir lankymasis toje zonoje buvo uždraustas.
Gyvuliai, augalai, vanduo esantys toje zonoje, paskelbti kenksmingais
ir netinkamais vartojimui.

Pragare

Atominės fizikos specialistai pradėjo teorines diskusijas, kas vis tik
atsitiko Černobilyje. Trumpai tai nupasakoti galima taip. Reaktoriuje
dega (branduolinė reakcija) urano plokštės, ir išskiria šilumą, kuri
kaitina vandenį, paversdama jį garu. Garas suka turbogeneratorių ir šis
teikia elektros energiją. Didelį vaidmenį čia atlieka, vanduo,
šaldantis urano plokštes. Būtent jo pagalba termobranduolinė reakcija
yra reguliuojama. Jeigu šaldančio vandens trūksta, arba jis nespėja
atšaldyti urano plokščių, termobranduolinė reacija tampa
nereguliuojama, atominis reaktorius virsta atomine bomba, kurios
sprogimo sulaikyti jau neįmanoma.
Panašu, kad kažkas atsitiko su aušinimo sistema. Reaktoriuje
temperatūra smarkiai pakilo. Urano plokštės pradėjo lydytis, išskirdami
radioaktyvius garus. Šie reagavo su cirkonio apvalkalu, dalyvaujant
vandeniui, išsiskyrė vandenilis, kuris ir sukėlė sprogimą.
Nors sovietų oficialūs asmenys visaip menkino katastrofos mastą, vis
tik Bonoje buvo kreiptasi į atominės energetikos ministeriją, prašydami
suteikti informaciją apie atominio reaktoriaus šerdies gaisro
likvidavimą. Su analogišku prašymu buvo kreiptasi ir į Švedijos
vyriausybę. Įžymus Kalifornijos gydytojas ekspertas Robertas Geilis
buvo pakviestas, suteikti medicininę pagalbą. O iki atvykstant
specialistams Maskvos funkcionieriai bandė lokalizuoti gaisrą,
pasitelkę armiją ir civilius. Daugelis iš jų jau kapuose, o gyvieji
kankinasi nuo gautų milžiniškų radiacijos dozių pasekmių.

Viskas dar ateityje…

Gaisras per savaitę buvo užgesintas. Tačiau į atmosferą įsiveržė
nesuskaičiuojamas radioaktyvių dujų kiekis, tarsi paklodė apklojęs
Europą ir vakarinę SSRS dalį. Netoli elektrinės esančiuose rajonuose
žmonės pradėjo mirti nuo kraujo išsiliejimų ir apopleksijos priepuolių.
Juos netgi galima laikyti savotiškai laimingais - lėta, kankinanti
mirtis, negyvi vaikai-mutantai, vaikai nuo gimimo sergantys vėžiu -
visa tai bus dar ateityje.
Reaktoriaus likučiai buvo palaidoti užpilant jį šimtais tūkstančių tonų
betono. Tai truko šešias savaites. Kartu reaktoriuje palaidoti ir
dirbusių prie katastrofos likvidavimo darbininkų drabužiai…
Užsienio mokslininkai paskelbė nesaugiais ir kitus SSRS atominius
reaktorius. Juos nustebino tai, kad virš reaktorių nebuvo pastatytas
apsauginis skydas, kuris, kaip sarkofagas turėjo palaidoti reaktorių
katastrofos atveju. Po ilgų biurokratinių vilkinimų buvo paskelbti ir
statistiniai duomenys. Jie tikrai nedžiugino, pavyzdžiui vien Minske
sergančių leukemija po katastrofos padaugėjo dvigubai. Gili ekonominė
krizė krečianti Baltarusiją ir Ukrainą, palieka mažai vilties, kad jie
gaus tinkamą gydymą.
Praradusi energetikų gyvenvietę Pripetę, Ukrainos valdžia pastatė
energetikams naują miestelį Slavutač. Tai gražus miestelis, apsodintas
augalais, žalias ir švarus. “Gyvenimas čia nuostabus,- sako jo
gyventojai. - Deja, trumpas.” Šie liūdni žodžiai visiškai atitinka
tiesą.
Baisiausi tai, kad kiti Černobilio reaktoriai dirba. Sunki Ukrainos
ekonominė padėtis neleidžia atsisakyti pigios elektros energijos. O ir
išlaidos jų uždarymui nepakeliamos Ukrainai. Pasaulis čia turėtų
prisidėti, vardan žmonių išlikimo, vardan ateinančių kartų, vardan to,
kad tokia katastrofa niekada nepasikartotų.

Rodyk draugams

~ Cernobylio.blogas.lt Administratorius | 2008-09-19.

46 komentarai įrašui “Černobilis, atominis košmaras.”

 1. labai baisus kosmaras

 2. Vakar cernobilis!
  rytoj ignalina?
  Tai testis arba pasikartoti neturi!
  Nes pasekmes nekokios buna!!!
  Tiesiog pragaras
  man ner zodziu tai apsakyti… Mutacija? Kas toliau kas musu laukia?!.

 3. Ir viskas mūsų pačių rankose - žmogaus klaida.

 4. dar vakar ziurejau filma apie mutacija ir maniau kad to negali but,taciau sendiena perskaicius si straipsni likau sokiruota

 5. Baisu. :|

 6. Žiauru…
  Bet nieko pakeisti nebegalime.
  Galime tik pasimokyti iš šio siaubingo įvikio..
  Ir stengtis nekartoti klaidų.. ;(

 7. ziauri ta avarija cernobilyje…bet svarbiausia tai, kad ignalinos AE reaktoriai yra tokie patys kaip ir cernobilyje….

 8. “incidentas”.tas geriausias paskambino jam ir pasake kad ivyko “incidentas”.As krc nzn man tai nesuvokiama

 9. Neįsivaizduojamas įvykis pasiglemžęs tūkstančius žmonių mane ” ŠOKIRAVO ”, nors jau nieko negalime padaryti !!!SAUGOKIME SAVO PLANETĄ!!!

 10. geriau parsisiuskit CERNOBILIS-SEKUNDE IKI KATASTROFOS(NATIONAL GEO)PER INTERNETA GERIAU PER ZMULE

 11. cia idomu wa ruskiai nuslepte bande toki ivyki… ignalina nesproks ba ja jau uzdarineja gi… turbut waldzioj kazkas mutacijas isiganda :D maciau dokumentini filmu apie chernobily ten ant loho kazkokio kalte suware typo apsizioplino ir per jy tai iwyko.. dokumentika buwo nebloga… ir sitas straipsnis man patiko.. ir neblogas…

 12. Viena dalyka sunkiai suprantu. Tai pasekmes dar tesiasi ? kad raso jog wiskas dar ateityje . juk galwojau jau ten ewakawo ir wiskas o cia raso kad dar ateityje , kad waikai gims , tai kaip suprast ?

 13. taip pasekmes dar tesiasi ir tesis ilgai as manyciau…evokuoti juk dar nereiskia, kad viska iki galo sutvarkyti, juk oro nepaimsi ir neperfiltruosi…juk jame viskas ir liko…

 14. Nu blm… Sukrėtė mane šitas dalykas… bet to jau nebėra. Oras prasivale.. per 23 metus radiacijos jau nebėra. Ten gyvent jau galėtų. Nors mes dar vis mutuojam tik todėl , kad nuo vėjo radiacija nupūtė mums ir visai kitai planetos daliai. ir viskas pasiskirstė vienodai po visas pasaulio šalis ir dabar mes visi gyvenam vos aukštesnioje radiacijoje nei leistina tad dar po kokių 30 metų viskas išsitaisys ir aš manau kad černobilis labiausiai sukrėtes miestas ATSINAUJINS. Na o kaip jūs sakote uždaro Ignalinos AE. Ne. taip nėra. Jei ją uždarytume neturėtume elektros. o kaip žadėjo pastatyti naują elektrinę , tai pasakysiu naujieną. Ji bus tik po 15 metų.

 15. Ir jei sprogtų AE slėpkitės šaldytuvuose (aš nejuokauju) Jie aliuminiai apsaugo nuo spindulių ir radiacijos.

 16. Ka cia kliedit kad gyvent tam mieste jau galima. Radijacijos poveikis po 100metu mazdaug tik 50% nukris toj vietoj, o kad pilnumoj viskas praeitu tai apie 1000 metu tikriausiai raikia dar palaukt…

 17. Ir mikrobangu krosnelese

 18. Cernobilio elektrine yra uzlieta betonu, kuris baige sutrukinet:)) menkas zemes drebejimas ir vel tas pats, o jeigu dar ten vidui yra islike kokie vabalai, tai pagalvokit kokie jie gali but mutave.

 19. Youtube yra daug vaizdu su cernobiliu.

 20. zmogus is zemes gali padaryti arba roju arba pragara, bet jis pasirinko daryt pragara ir tai jam geriau sekasi negu viska paverst rojum:(((

 21. “Lamat ne stroet” :)

 22. Jo zmones, jei sprogs ignalino atomine slepkites saldytuvuose, tai ir maisto uzteks ir kondicionieriu turesite xD
  O taip tai geras straipsnis cia, radau daug man reikalingos informacijos :)

 23. O ten augmenijos nėra? Nežaliuoja? Nes kiek esu mačiusi foto visose viskas pilka-negyva.

 24. žaliuoja dar ir kaip, gamta atgimsta pavasarį! Foto albume (Černobylis (Pripetės miestas) Nuo paukščio skrydžio aukščio) puikiai matosi žalioji černobylio zona :)

 25. Pats laikas butu susimastyti ar verta isvis statyti atomines elektrines,kai galima elektra isgauti kitokiais budais maziau kenkianciais ir netokiais pavojingais.

 26. teko ten pabuvoti.. Pasirodo organizuojamos ekskursijos! Su gidu, tvarkingai, su pietumis ir uzkandziais, ir nemokamai. Tik pries tai gauti leidimus reikia.
  Kadangi ziema ir daug sniego, tai nesimate veslios augmenijos apie kuria kalbama.. Bet gidas pasakojo apie 2m samus ir lydekas (bet jie gal but tokie del to, kad visa si laika buvo draudziama zvejoti). Bet kas ypatingai atkreipe demesi, tai tyla: niekas neskraido ir neciulba, ne vieno paukstelio niekur aplink! Taciau matem vilka:)
  Zodziu niuru.

 27. Skirmante, gali placiau papasakot, pas ka ir kaip reikia kreiptis, kad gauti leidima nemokamai?. Nes siaip organizuoja Ukrainos tur-agenturos. Deja kaina vienam zmogui virs 100 doleriu.

 28. Baisiausi žmonės - tai iniciatyvūs kvailiai. Diatlovas- pavyzdys. Beje , gal kam įdomu susiorganizuojam ekskursiją į Černobily. Įdomi gi.

 29. Ar jūs kadanors susimąstėte ČERNOBYLIS ir PRIPETĖS miesteliai, atomine elektrine vadinasi Černobylio o arčiau yra Pripetė.Sprogo 4 blokas…

  Ignalinos ATOMINE JEGAINE,bet Visaginas yra arčiau svarbu kad ir miestų atstumai tokie patys,bet ir tokie patys reaktoriai kaip Černobylio ATOMINEJĖ jegaineje… Jeigu Ignalinos ATOMINEJĖ jegaineje įvyks toks pat “incidentas” patys skaitete kas bus…

 30. Pauksciu ten nera, nes jie maziausiai atsparus radiacijai, stai kodel ten taip tylu. Kaip zinia, tarakonai labiausiai atsparus radiacijai ir daugiasia jos sugeria. Idomu, butu paskaityti mokslines studijos isvadas, padarytas su is Raudonojo misko surinktais tarakonais, vabzdziais ir grauzikais. Beje, anksciau, kol teritorija buvo gyvenama, vilku simtas metu kaip niekas ten nemate…

 31. matau vis dar nelabai suvokiate zala!
  europoje dar 500tukst metu zmones sirgs veziu del radijacijos
  ivyko blogiausia kas galejo buti ir ne zmogui visa tai istaisyti, radijacija toliau skverbiasi i jura, gela vandeni, dirvozemi. uzkoncervuotas 4 reaktorius ne ilgam, lietus ardo apsauga

 32. daugiau tokiu katastrofu-tokiu klaidu. isnyks zmonija. per sia nuostabia katastofa buvau apdovanotas letiniu inkstu nepakankamumu.O gal ir gerai,nebeliks didziausio tersejo planetoje-zmogaus

 33. Ištiesų, pritariu, kad išnyktų žmonija. Na, nesvarbu, kad mes nebegyvuotume, juk geriausia būtų mirti ir viską palikti, nes dabar Žemėje gyventi yra ne garbė, o pasišiukšlinimas.
  Juk mes viską darome blogai, o ne žemė. Juk dabartinė karta auga tik blogyn, pasaulinė krizė. Juk mes patys naikiname ją, Žemę, kurią ‘taip mylime ir tausojame.’ Nė velnio.
  Pati Černobylio istorija yra ne kartą girdėta ir nė kartą matyta. Esu buvusi tame pasivaikščiojime po Černobylį. Išties šiurpus jausmas, aplinkui išdaužyti stiklai, kelio betonas suskilynėjęs, o ir aplinkui jokios gyvos dvasios, tik ta grupelės žmonių ir gidai du.
  Skaudi istorija, kuri, man atrodo, nes tik pasikartos, bet ir sukels daugiau žalos, nei pirmą kartą. Jei ten yra mikroorganizmų pasilikę? Tie mikroorganizmai sugers radiaciją, o vėliau, gal būt, įšoks į vilko kailį kuris `perbėgs į kitą šalį. Ten mikroorganizmas pasiliks ir vėl paskleis radiaciją. Žmonės puls į paniką ir krasutysis, taip užneždami radiaciją ir kitam miestui. Ir taip toliau.
  - Corin.

 34. bet idomu

 35. Tai yra baisu. ir as cia jokio idomumo nematau.

 36. Ši katastrofa palietė ir mano šeimą. Karinę prievolę tuomet atlikinėjantis mano Tėtis buvo priverstas vykti į Černobilį likviduoti katastrofos padarinius. Apie tai nebuvo galima niekam sakyti, todėl mes tai sužinojom tik paskutinėmis jo gyvenimo dienomis. Šiandien jo nebėra šalia. Lygiai prieš 5 mėnesius jis mirė nuo skrandžio vėžio.

 37. Mano tetis ir turejo ten vykti pervezti kazkoki krovini. Gerai kad jam sutrugde jo draugas kuris vyko tenais.

 38. ziauru , perskaites si straipsni supratau kad laukia ir daugiau tokiu atsitikimu. prasau nesenai pries savaite sprogo japonijoja, jau antra elektrine pataisykit jai klystu bet turbut ne , cenais daug kalbama kad negerai kad reike ta ana daryti o ka pakeis keliu ar keliolikos zmoniu nuomuone - nieko nepakeis mes esame bejegiai kad ir kaip noretume kad nebutu panasiu dalyku bet jie bus !!!!!!!!!!!!! laukim toliau sprgimu ir pasmergtu viestu - valstybiu

 39. Aš manau (ir taip yra)kad Japonijoj buvo baisesnis net 8,9 balų sprogimas.

 40. Edgarai, Japonijoje buvo 8,9 balu zemes drebejimas. Sprogimas buvo kur kas silpnesnis, nesprogo pats reaktorius. Siai dienai ismesta 1/8 radiacijos i ora palyginus su cernobiliu, bet jis dides ir GALI pasivyti chernobili. Kaip bebutu jau minejau senai kad ateities kartos aptures rezultatus avariju.

 41. ziauru.tokie yvykei protu nesuvokiami,pasekmes jaus dar ir musu vaiku vaikai,bet ziauriausia yra tai kad situacija nesikeicia,rusai ir toliau stato elektrines ir jiems visiskai nesvarbu kokios bus pasekmes,jie jau neprisimena kas yvyko pries 25 metus,kiek zuvo zmoniu,kiek uztersta gamtos,kad musu namai vis dar persisunke radijacija.visi gyvena lyg nieko nebutu atsitike nors ir visi jaucia iki siu dienu to pasekmes ir jaus dar daugely metu.sprendimas aisku yratai visuotinis pasipriesinimas tam kas vyksta,zmones turi susimastyt apie tai kol dar nepervelu,nekalbu apie 1000 ar 2000 zmoniu grupes,turiu omeny 500 tukstanciu zmoniu ir daugiau,kad valdzia negaletu sukist visu y kalejimus,kad suprastu jog zmones nori geresnio,saugesnio ir grazesnio gyvenimo.deja kad taip atsitiks musu visuomenej praktiskai neymanoma,zmones taip nemasto,zmones ne vieningi kas liecia tokius atvejus.gal but musu vaikams pavyks padaryti tai ko nepavyksta padaryti mums gal but viskas pasisuks kita linkme,lieka tik tiketis nors ir kaip noretusi vska pakeist

 42. prie to pacio noreciau parekomenduot paziuret filma musis su cernobiliu.sitam filme isdestyta daugiau faktu kas kaip buvo,kokios to pasekmes buvo,dabar yra ir dar bus ateity.tikrai gera documentika

 43. Tikriausiai dar nepasimokem is istorijos, jei vis dar norime pastatyti nauja Visagino AE.

 44. Visagino Atomine Elektrine sutrumpintau VAE. Tai ir bus VAE…

 45. AČIŪ, MUMS NEREIKIA ŠIOS ENERGIJOS RŪŠIES.

 46. Žemė tiek dėl mūsų padarė… Ir net mus sukūrė! O kaip mes elgiamės? Černobylis, aplinkos tarša, nerūšiuojamos šiukšlės ir taip toliau… Visa tai kenkia ne tik mums, bet ir žemei. Kai žemėje vyksta tokie dalykai mūsų valdžia suiminėja “Greenpeace” aktyvistus kurie tik nori išsikovoti švaresnį ir gražesnį rytojų! Žinau, mano komentare daug šauktukų, bet manau tokie įvykiai verti jų… (Atleiskit dėl klaidų).
  - Danielė

Palikti komentarą