BLOGas.lt
Sukurk savo BLOGą Kitas atsitiktinis BLOGas
 
header image
 

Černobylio katastrofa: veiksmai, rezultatai ir pamokos.

Černobylio
katastrofos - didžiausios technogeninės katastrofos per visą žmonijos
istoriją - mastas gerai žinomas ir mokslininkams, ir pasaulio
politikams. Į aplinką pakliuvo apie 3 proc. radionuklidų, kurių per
katastrofą buvo susikaupę ketvirtame Černobylio AE bloke.

Po avarijos buvo užteršta daugiau kaip 145 tūkst. km2 Ukrainoje,
Baltarusijoje ir Rusijos Federacijoje. Nuo Černobylio katastrofos
nukentėjo apie 5 mln. žmonių, radioaktyviaisiais nuklidais buvo
užteršta apie 5 tūkst. Baltarusijos, Ukrainos ir Rusijos Federacijos
gyvenviečių. Iš jų Ukrainoje - 2218 kaimų ir miestų su 2,4 mln.
gyventojų. Černobylio avarijos metu buvo apšvitinta daugybė šių šalių
gyventojų. Be Ukrainos, Baltarusijos ir Rusijos šios katastrofos
padarinius pajuto Švedija, Norvegija, Lenkija, Didžioji Britanija ir
kitos šalys.

Pagrindinės katastrofos priežastys šios:

- neteisingai ir nepakankamai parengtas elektros eksperimentas;
- žema jėgainės ministerijos operatorių bei vadovybės ir elektrifikacijos branduolinio saugumo kultūra;
- nepakankamas grafitinio-uraninio reaktoriaus RBMK-1000 saugumas;
- personalo klaidos.

Visi šie faktai žinomi pasauliui

Avarijos pasekmių likvidavimo darbams  Černobylio AE nuo 1986 m.
balandžio 26 d. vadovavo Sovietų Sąjungos vyriausybinė komisija, kuri
pradėjo darbą Černobylyje jau nuo antros balandžio 26 d. pusės ir tęsė
savo veiklą iki 1991 m.
Vyriausybinė komisija priėmė sprendimą paskelbti draudžiama    30 km zoną aplink Černobylio AE. Nuo 1986  m. balandžio 27 d. Ukrainos Vyriausybė evakavo Pripetės ir Černobylio miestų ir kaimų gyventojus - apie 100 tūkst. žmonių - iš  30 km zonos.

Informacija
apie Černobylio katastrofą buvo slepiama ir dėl to pasklido pačių
įvairiausių gandų apie galimus avarijos padarinius. Tai sukėlė labai
didelę socialinę bei psichologinę įtampą ir gyventojų nepasitikėjimą
oficialia informacija.
Sovietų Sąjungos vyriausybė atsisakė tarptautinio bendradarbiavimo likviduojant branduolinės katastrofos pasekmes. Tik 1989 m. Sovietų Sąjungos vyriausybė kreipėsi į MAGATE su prašymu pateikti  Černobylio AE avarijos pasekmių likvidavimo veiksmų ekspertinį įvertinimą.
Černobylio AE avarija labai pakeitė radiacinę būklę didelėse daugelio Europos šalių teritorijose.

Sprogus
Černobylio AE ketvirtojo bloko branduoliniam reaktoriui ir suirus jo
apsauginiams apvalkalams, į aplinką su didele jėga buvo išmesta
radioaktyvių medžiagų, kurių kiekis, įvairių autorių skaičiavimais,
sudarė iki 13 eksabekerelių (13·1018) radionuklidų. Apie 200 radioaktyvių elementų izotopų pasklido už tūkstančių kilometrų nuo  Černobylio AE ir 1986 m. gegužę buvo aptinkami visose Šiaurės pusrutulio šalyse, Ramiojo, Atlanto ir Arkties vandenyno akvatorijose.

Černobylio katastrofos padariniai po 20 metų

2006 m. sausio 1 d. Ukrainoje    2 594 071 žmogus turėjo nukentėjusiojo nuo Černobylio AE katastrofos statusą. 1997-2006 m. nukentėjusiųjų sumažėjo 19 proc., išryškėjo du būdingi ypatumai. Staiga beveik   1,8
kartų Černobylyje padaugėjo invalidų. Kiek mažiau, 3 proc., padaugėjo
nukentėjusiųjų, dirbusių ne draudžiamojoje zonoje, labiausiai,   24
proc., sumažėjo avarijos pasekmių likvidavimo dalyvių. Tai rodo, kad
kaip tik pirmoji likviduotojų, jaunų vyrų, banga patyrė sunkiausią
smūgį sveikatai ir pamažu miršta.
Dabar
Ukrainoje yra 17 448 šeimos, kurios gauna pašalpas, nes yra praradusios
maitintoją dėl Černobylio katastrofos. Tokių šeimų yra visuose šalies
regionuose.
Ukrainos
Sveikatos apsaugos ministerijos Radiacinės medicinos Mokslinio centro
(RMMC) duomenimis, iš nukentėjusiųjų, kurie buvo stebimi Ukrainos
Sveikatos apsaugos ministerijos sistemos sveikatos profilaktikos
įstaigų medikų, 1987-2004 m. mirė 504 117 žmonių: iš jų 497 348 suaugusieji ir paaugliai  (34 499 - avarijos likviduotojai) ir  6 769 vaikai.

Šiuo
metu po truputį mažėja nukentėjusių vaikų mirtingumas; tai galima
vertinti kaip vieną iš teigiamų medicinos, mokslo ir praktikos
rezultatų, taip pat rūpinamasi šalies nukentėjusių vaikų
priešradiacine, socialine ir medicinine apsauga. Kartu didėja vidutinio
ir vyresnio amžiaus žmonių mirtingumas. Tai jaudinantis požymis, nes
tie žmonės buvo apšvitinti būdami vaikai ar paaugliai. Ši karta iki
reproduktyvaus amžiaus buvo nuolat švitinama, o dabar tai yra jaunosios
kartos tėvai.

Padariniai žemės ūkiui

Sudėtingiausius Černobylio AE avarijos padarinius patyrė Ukrainos žemės ūkis: užteršta daugiau kaip   5
mln. ha plotų, kuriuose buvo auginama žemės ūkio produkcija ir gyveno
apie 3 mln. žmonių, išgaišo didelė dalis galvijų. Pirmaisiais metais po
avarijos buvo beveik nutrauktas avių ir linų auginimas Ukrainos
Polesėje, draudžiamosios zonos teritorijos apskritai nenaudojamos.
Planuojant ir organizuojant kontrveiksmus, per vėlai buvo pasitelkti
mokslininkai, o tai labai sumažino pradinio laikotarpio draudimų ir
organizacinių sprendimų veiksmingumą.

Sarkofagas

Sarkofagas,
sukurtas ekstremaliomis sąlygomis iš karto po avarijos, jau beveik
dvidešimt metų atlieka apsaugines funkcijas. Vis dėlto išlieka
potencialus pavojus. Jis daug didesnis, negu tai leidžiama pagal
normas, taikomas objektams, kuriuose esama pavojingų branduolinių ir
radioaktyviųjų medžiagų.
Ir
Ukrainoje, ir tarptautiniu mastu visomis išgalėmis siekiama įgyvendinti
veiksmų planą, susijusį su sarkofagu. Jį norima padaryti ekologiškai
saugų.
Įvyko
dvi konferencijos, per kurias rinktos lėšos veiksmų plano
įgyvendinimui. Pradinė projektui reikalinga suma - 768 mln. JAV
dolerių. Pavyko surinkti apie 90 proc. lėšų. Remiantis patikslintu
tarptautinių ekspertų vertinimu, šiam projektui įgyvendinti reikės 1091
mln. JAV dolerių. 2005 m.
gegužes mėn. šalys, teikiančios lėšų, paskelbė apie naujus įnašus - 185
mln. JAV dolerių. Rusijos Federacija taip pat finansuoja Černobylio
fondą Sarkofagas (rus. 
Укрытие, angl. Shelter Implamentation Plan); ji pranešė skirsianti      10 mln. JAV dolerių. Lėšos kaupiamos Černobylio fondo Sarkofagas sąskaitoje Europos rekonstrukcijos ir plėtros banke. Šis bankas yra fondo tvarkytojas.
Tačiau reikia pripažinti, kad tokių projektų įgyvendinimas smarkiai vėluoja, ir gerokai nukrypstama nuo pagrindinių tikslų.

Ekonominiai nuostoliai po Černobylio katastrofos

Černobylio
katastrofa padarė didelių ekonominių bei socialinių nuostolių ir
Sovietų Sąjungai, ir kaimyninėms valstybėms. Avarija paveikė įprastą
gyvenimo būdą ir gamybą daugelyje Ukrainos, Baltarusijos ir Rusijos
regionų. Dėl sumažėjusios elektros energijos gamybos didelių nuostolių
patyrė žemės ūkis ir pramonė, nukentėjo miškai ir vandens ūkis
(apribotas 5120 km2 žemės ūkio naudmenų ir 4920 km2 miško naudojimas).
1986 m. buvo evakuota apie    116 tūkst. žmonių, kilo rūpesčių dėl papildomų būstų evakuotiesiems statybos. 1986-1987 m.
perkeltiesiems pastatyta apie 15 tūkst. butų, daugiau kaip 1 tūkst.
žmonių pastatyta bendrabučių, taip pat pastatyta 23 tūkst. pastatų,
apie 800 socialinės ir kultūrinės paskirties įstaigų. Vietoj Pripetės
miesto Černobylio atominės elektrinės personalui buvo pastatytas
miestas Slavutičius.

Nuostoliai buvusios Sovietų Sąjungos ekonomikai

1986-1989 m. tiesioginių nuostolių ir išlaidų suma buvo apie   12,6 mlrd. JAV dolerių.
1990 m.
iš Sovietų Sąjungos biudžeto avarijos padarinių likvidavimui skirta
3324 mlrd. rublių. Be to, iš Rusijos, Ukrainos ir Baltarusijos
respublikų biudžetų buvo skirta apie 1 mlrd. rublių. 1991 m. Sovietų Sąjungos biudžete avarijos padariniams likviduoti planuota skirti   10
300 mln. rublių, bet žlugus Sovietų Sąjungai, pinigų iš jos biudžeto
skirta tik iš dalies, o metų pabaigoje - viso labo iš trijų labiausiai
nukentėjusių šalių, atsiradusių po Sąjungos žlugimo, biudžetų.

Ukrainos ekonominiai nuostoliai

Tiesioginiai nuostoliai vien draudžiamojoje zonoje Ukrainos teritorijoje - 1044 mln. rublių arba    1385 mln. JAV dolerių.
Ukrainos išlaidos siekiant sumažinti Černobylio katastrofos padarinius nuo 1986 iki 1991 m. sudarė apie 6 mlrd. JAV dolerių. Pastaruosius 14 metų (1992-2005 m.
imtinai) Ukraina viena finansuoja avarijos padarinių likvidavimą; jos
išlaidos buvo 7,35 mlrd. JAV dolerių, o kartais per metus sudarė 8-10
proc. valstybės biudžeto.
Tačiau
sunku tiksliai nustatyti netiesioginius nuostolius dėl užterštų žemės
ūkio naudmenų, vandens ir miško išteklių, taip pat elektros energijos
gamybos sumažėjimo (jo padariniai - prekių gamybos ir paslaugų
sumažėjimas). Pagal Ukrainos specialistų skaičiavimus, ekonominiai
nuostoliai Ukrainoje iki    2015 m. sieks 179 mlrd. JAV dolerių.
Černobylio
katastrofos padariniai sulėtino jaunos nepriklausomos Ukrainos
valstybės ekonomikos vystymąsi. Socialiniai ir ekonominiai nuostoliai,
kuriuos patyrė Ukraina, neatitinka šiandieninių šalies ekonominių
galimybių. Norint avarijos padarinius panaikinti per artimiausius 10
metų, būtina tarptautinės bendrijos pagalba. Išlaidos avarijos
padarinių likvidavimui dar daugelį metų turės įtakos šalies ekonomikai.

Tarptautinis bendradarbiavimas

Černobylio
katastrofa parodė, kad didelės branduolinės avarijos sukelia globalių
padarinių ir paveikia daugelio šalių gyvenimą. Ištekliai, būtini
įveikti tokio masto katastrofų padarinius, gerokai peržengia vienos
šalies ekonomines ir technines galimybes, todėl reikalinga pasaulio
bendruomenės pagalba. Ukrainos paskelbimas nepriklausoma valstybe
palengvino tarptautinį bendradarbiavimą sprendžiant šią problemą.
Tarptautinė mokslo konferencija Kijeve, surengta balandžio 22-  24
d., tapo nauju žingsniu mažinant avarijos padarinius ir didinant
branduolinį bei radiacinį saugumą. Ši konferencija taip pat skatina
tarptautinį bendradarbiavimą Černobylio avarijos likvidavimo klausimais.

Straipsnis spausdinamas Ukrainos ambasados užsakymu.

Šaltinis: http://ml.lms.lt

Rodyk draugams

~ Cernobylio.blogas.lt Administratorius | 2008-09-19.

Vienas komentaras įrašui “Černobylio katastrofa: veiksmai, rezultatai ir pamokos.”

  1. Šiandiena lygiai 24 metai, kai įvyko ši baisi katastrofa. Faktas svarbus ne tik tuometinei TSRS, bei tada gyvavusioms visoms pasaulio valstybėms, bet ir dabarčiai. Sako, mokytis iš savo klaidų yra sveika ir privaloma. Garbė dirbusiems ir tikrąja žodžio prasme gelbėjusiems pasaulį nuo šios katasrofos padarinių.

Palikti komentarą